ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

FILM / SLIDE

Film / slide

Σκεφτείτε όλα αυτά τα παλιά film και slide που έχετε εσείς ή οι γονείς σας  σε φακέλους και δεν μπορείτε να τα κάνετε απολύτως τίποτα. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Στο URBAN προσφέρουμε μια ξεχωριστή υπηρεσία ψηφιοποίησης για τα παλιά φωτογραφικά σας φιλμ και slide.

Οι σαρωτές που χρησιμοποιούμε είναι επαγγελματικοί και προορισμένοι για τη συγκεκριμένα εργασία, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουμε την ακεραιότητά του υλικού που διαχειριζόμαστε καθώς και το βέλτιστο ψηφιακό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της εργασίας μας σχετίζεται βέβαια και με την κατάσταση των πρωτοτύπων.